ONI – PARTNERI JUAJ I AUTOMATIZIMIT
Software & Infrastrukture IT Sherbimet

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Projektim

Informatizim

Ndertim

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Ne rritemi cdo dite!

ONI shpk

PARTNERI JUAJ I AUTOMATIZIMIT

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara për cdo sipërmarrje falë produkteve dhe shërbimeve të ndryshme për të përmbushur cdo kërkesë. Kompania është formuar nga një grup profesionistësh me përvojë të gjerë në Teknologjinë e Informacionit dhe Zhvillimin e Software.

Profesionistët tanë të teknologjisë dhe informacionit bashkëpunojnë për një objektiv, ofrimin e zgjidhjeve të përshtatshme ndaj biznesit. Çelësi jonë i suksesit është bashkëpunimi i ngushtë me klientët duke kuptuar objektivat për të siguruar zgjidhjet më të mira për nevojat e tyre dhe maksimizuar përfitimet.

Ne duam të pozicionohemi si zgjidhja më e mirë në Shërbimet e Informatikës, Teknologjisë së Informacionit, Konsulencës dhe Zhvillimit duke ofruar një spekter të plotë të shërbimeve.

Shërbimet Tona

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Infrastrukture spitalore

Mundësojmë rritjen e cilësisë së shërbimeve spitalore.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Infrastrukture IT

Ekspertët tanë do ju mundësojnë implementimin e rrjeteve IT.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Software

Ne frojmë zgjidhje të automatizuar për tregtinë dhe industrinë.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Sherbime mirembajtje

Mirëmbajtjes u dedikohet koha dhe impenjimi maksimal nga teknikët

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Trajnime

Trajnimet e stafit garantojnë implementim sa më të shpejtë.