DPSHTRR Fier, Elbasan, Shkoder

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Shërbimet e kryera në DPSHTRR Fier, Elbasan, Shkoder:

1. Infrastrukture IT

Ky projekt konsistoj në instalimin e sistemeve të informacionit dhe të menxhimit të rradhës për qytetaret në Drejtorinë Rajonale të Tansportit në qytetet: Shkodër, Fier, Elbasan dhe Tiranë.

2. Shërbime Mirëmbajtje

Detajet e Projektit