Infrastrukture spitalore

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Infrastrukturë spitalore

Infrastruktura spitalore duhet të jetë gjithmonë në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimeve. ONI shpk, ka një experiencë mbi 15 vjecare, dhe një staf të kualifikuar për të dhënë zgjidhjet më optimale në këtë drejtim. Projektet e zhvilluara në disa spitale kanë dhënë një impakt pozitiv në drejtim të rritjes së cilësisë së shërbimeve spitalore.

Projekte