Poliklinika Qendrore Gjakove

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Shërbimet e kryera në Poliklinikën Qendrore dhe Qendrat Shëndetësore Gjakovë:

1. Infrastrukture IT

2. Software

Detajet e Projektit