DPPI Tirane

“Train the Trainers” organizuar nga ONI Company ne bashkepunim me:
🌎Ministria e Financave & Ekonomise,
🌎Drejtoria e Pergjithshme e Pronesise Industriale DPPI ne bashkepunim me:
🌍Ministrine e Arsimit & Sportit dhe
🌍Agjensine e Sigurimit te Cilesise se Arsimit Parauniversitar ASCAP