Sherbimet

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI

Infrastrukture spitalore

Mundësojmë rritjen e cilësisë së shërbimeve spitalore.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI

Infrastrukture IT

Ekspertët tanë do ju mundësojnë implementimin e rrjeteve IT.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI

Software

Ne frojmë zgjidhje të automatizuar për tregtinë dhe industrinë.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI

Sherbime mirembajtje

Mirëmbajtjes u dedikohet koha dhe impenjimi maksimal nga teknikët tanë.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI

Trajnime

Trajnimet e stafit garantojnë implementim sa më të shpejtë.