Rreth Nesh

Rreth Nesh

ONI SHPK

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuar për tregtinë dhe industrinë tuaj. Ne ofrojmë zgjidhjet optimale dhe të personalizuara për cdo sipërmarrje falë produkteve dhe shërbimeve të ndryshme për të përmbushur cdo kërkesë.

ONI shpk është themeluar në vitin 1994, duke operuar kryesisht në projekte ndërtimi dhe inxhinierike. ONI shpk filloi aktivitetin e saj si kompani e ofrimit të zgjidhjeve Hardware, Software dhe Network Solutions në Janar 2008.

ONI shpk fokusohet ekskluzivisht në zhvillimin dhe implementimin e shërbimeve Software me cilësi të lartë dhe kosto efektive. Ne po përparojmë me ritëm të jashtëzakonshëm falë përfshirjes në grup të njerëzve të aftë dhe me përvojë. ONI shpk aktualisht është duke ushtruar aktivitetin në Qeverinë Qendrore, Pushtetin Lokal, Sistemin Shëndetësor, Zgjidhjet e Korporatave, Menaxhimin e Aseteve, Zgjidhjet Eko Friendly, Ekonominë e Gjelbër dhe Blu, Menaxhimin e Mbetjeve dhe Ujërave etj.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise
ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

ONI SHPK

Partneri juaj i automatizimit

Kompania është formuar nga një grup profesionistësh me përvojë të gjerë në Teknologjinë e Informacionit dhe Zhvillimin e Software. Ne kemi zgjedhur profesionistë të rinj të diplomuar dhe të kualifikuar në biznes dhe inxhinieri nga universitetet më të njohura në botë.

ONI shpk ka ofruar vazhdimisht shërbime mbështetëse dhe konsulencë për një shumëllojshmëri sipërmarrjesh si partner biznesi ose konsulent. Filozofia jonë është ndërtimi i një bashkëpunimi afatgjatë me klientët, ku marrëdhëniet ndërpersonale, cilësia e garantuar dhe teknologjia moderne janë shtyllat kryesore të bashkëpunimit.
Ne jemi një kompani ku profesionistë të teknologjisë dhe informacionit bashkëpunojnë për një objektiv, ofrimin e zgjidhjeve të përshtatshme ndaj biznesit. Çelësi jonë i suksesit është bashkëpunimi i ngushtë me klientët duke kuptuar objektivat për të siguruar zgjidhjet më të mira për nevojat e tyre dhe maksimizuar përfitimet.
Ne duam të pozicionohemi si zgjidhja më e mirë në Shërbimet e Informatikës, Teknologjisë së Informacionit, Konsulencës dhe Zhvillimit duke ofruar një spekter të plotë të shërbimeve.

Misioni dhe Vizioni

Misioni ynë është të arrijmë reputacionin e një kompanie lider në ofrimin shërbimeve cilësore me standarde të larta dhe të besueshme në industrinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit.

Vizioni ynë është të arrijmë 100% klientë të kënaqur duke ofruar produkte dhe shërbime cilësore me një kosto të përballueshme. Vizioni ynë është të përpiqemi të bëhemi një entitet në teknologji bazuar ne zgjidhjet dhe zvillimet e Software, të aftë për të dhënë përgjigje të pakushtëzuara nga fushat target. Ne gjithashtu besojmë se për qëllimin tonë të improvizimit - qielli është limiti dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm t'i çojmë arritjet tona në nivelin tjetër. Ne po rritemi dhe do të donim të vazhdojmë gjithmonë në rritje.

Shtyllat tona për zhvillim:

Ne besojmë në:

ISO ONI SHPK

ONI SHPK zotëron certifikime në fushat e mëposhtme: Informatizim, programim sistemesh në shëndetësi, instalim i rrjeteve kompjuterike, instalimi i rrjeteve në telekomunikacion dhe mirëmbajtja e tyre. Projektim, zbatim dhe mbikqyrje në ndërtimet civile dhe industriale, në ndërtimet e infrastrukturës rrugore, të ujësjellsave, impiante elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV.