Spitali Rajonal Vlore

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Shërbimet e kryera në Spitalin Rajonal Vlorë:

1. Infrastrukture Spitalore

2. Infrastrukture IT

3. Software

4. Shërbime Mirëmbajtje

Implementimi i sistemit SIIS në Poliklinikën e Spitalit Rajonal Vlorë. Viti: 2018

Konsistoj në instalimin e sistemit SIIS Ambulatori, dhe sistemit të menaxhimit të rradhës për pacientët në recepsionet e poliklinikës qendrore të Spitalit Rajonal të Vlorës, si dhe në menaxhimin e konsultave në kabinetet e poliklinikës, bazuar në sistemin e referimit.

Pjesë e këtij sistemi ishte edhe instalimi i sistemit SIIS, për menaxhimin e barnave dhe të materialeve mjeksore në këtë spital.

Ky modul menaxhon dhe monitoron shpërndarjen e barnave dhe materialeve mjeksore, nga kontrata me furnitorët, deri në shërbimet specifike siptalore, dhe ndihmon në parashikimin për tenderimet për barna dhe materiale mjeksore, nga drejtoria spitalore, bazuar në raportet e detajuar që prodhohen nga sistemi SIIS.

Detajet e Projektit