Spitali Rajonal Fier

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Shërbimet e kryera në Spitalin Rajonal Fier:

1. Infrastrukturë Spitalore

2. Software

3. Shërbime Mirëmbajtje

Implementimi i sistemit të sinjalistikës spitalore në Spitalin Rajonal Fier dhe në Polikliniken e Specialiteteve. Viti: 2018

Konsistoj ne instalimin e sistemit të sinjalistikës spitalore në Spitalin Rajonal Fier dhe në Polikliniken e Specialiteteve.

Implementimi i Sistemit SIIS në Polikliniken Fier. Viti: 2018

Konsistoj në instalimin e sistemit SIIS Ambulatori, dhe sistemit të menaxhimit të rradhës për pacientet në recepsionet e poliklinikës qendrore të spitalit Fier, si dhe në nenaxhimin e konsultave në kabinetet e poliklinikës, bazuar në sistemin e referimit.

Detajet e Projektit