Universiteti Politeknik i Tiranes

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Shërbimet e kryera në Universitetin Politeknik të Tiranës:

1. Infrastrukturë IT

Ky projekt konsistoi në bashkëpunimin me stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, dhe të prof. Romeo Teneqexhi, si drejtues, në projektimin dhe ndërtimin e një kabineti të mësimit on-line, për studentet dhe lektorët, si një platformë dhe zgjidhje unike të mësimdhënies on-line dhe of-line për studentët dhe pedagogët e Universitetit Politeknik të Tiranës.

2. Software

Detajet e Projektit