Gjakova Central Polyclinic

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Services performed at the Central Polyclinic and Health Centers in Gjakova:

1. IT Infrastructure

2. Software

Project Details